Investigació: UNITAT Didàctica 3: L'AMBIENT I LA SEVA INFLUÈNCIA EN L'ADMINISTRACIÓ