Investigació: Introducció: paral·lelisme i increment de prestacions