Investigació: Programació de aplicacions en el núvol i plataforma Aneka