Investigació: Càrrega mental i les seves conseqüències.