Investigació: Desenvolupament del projecte i preparació del treball a presentar