Investigació: ANÀLISI DE CICLE DE VIDA COM A FERRAMENTA PER A LA DETERMINACIÓ D'IMPACTES"