Investigació: Realització d'un Treball individual en l'àmbit de l'Enginyeria de Telecomunicació