Investigació: ORÍGENES DE LA SOCIETAT CONTEMPORÀNIA