Investigació: TRANSPORT SANITARI MEDICALITZAT DEL PACIENT PEDIÀTRIC