Investigació: DIAGNÒSTIC CLÍNIC DE LA MORT ENCEFÀLICA