Investigació: Litografia de la probe d'exploració.