Investigació: Materials amb propietats òptiques: cristalls líquids, materials per a l'òptica no lineal, limitadors òptics, etc .; tipus d'organitzacions supramoleculars i aplicacions.