Investigació: Nanoformes de carboni: estructures, propietats, mètodes d'obtenció i organització i aplicacions.