Investigació: Aplicacions de nanomaterials en biomedicina (agents de contrast, alliberament de fàrmacs, sistemes teràgnics).