Investigació: Reaprenentatge i control motor orientat a activitats.