Investigació: Teràpia per restricció del costat sa.