Investigació: El Treball Fi de Màster consistix en la realització d'un treball que arreplegue tot allò que s'ha aprés al llarg del Màster. Estos treballs s'ajustaran a la normativa per a la presentació d'informes científics. Han de versar sobre alguna de les modalitats següents: Treballs basats en dissenys observacionals, cuasiexperimentales o experimentals i treballs de metaanálisis la temàtica de la qual estiga relacionada amb la Teràpia Ocupacional en Neurologia. En este apartat s'inclouen investigacions en què es pretenga analitzar la prevalença y/o incidència d'un fenomen determinat relacionat amb la Teràpia Ocupacional, la relació entre dos o més variables, anàlisi de propietats psicomètriques d'instruments d'avaluació, anàlisi de l'efectivitat i eficàcia d'intervencions, avaluació de resultats de programes de prevenció i promoció de la salut, etc. La seua exposició serà presencial davant d'un tribunal.