Investigació: BLOC II: CONTAMINACIÓ ABIÒTICA DELS ALIMENTS