Investigació: Producció d'additius utilitzant tècniques biotecnològiques