Investigació: Introducció al tractament estadístic de senyal