Investigació: Processadors de text (I). Conceptes bàsics.