Investigació: ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE LES BIOMOLÈCULES.