Investigació: CATÀLISI DE LES REACCIONS BIOQUÍMIQUES.