Investigació: Homeòstasi i sistemes de control. Composició del medi intern, compartiments corporals i intercanvi