Investigació: INVESTIGACIÓ E INTERVENCIÓ EN TRASTORNS ALIMENTÀRIS