Investigació: COLORIMETRIA. Aspectes tècnics i econòmics