Investigació: Tecnologies Emergents en Enginyeria Mecànica