PDI: ESTRATÈGIES CONTRA L'EROSIÓ, DEGRADACIÓ I EL CANVI CLIMÀTIC