PDI: IMPLANTACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ