PDI: INTERVENCIÓN COMUNITARIA EN TERAPIA OCUPACIONAL