PDI: CREACIÓ I ORGANITZACIÓ DE L' EMPRESA PERIODÍSTICA