PDI: TRASTORNS DE L'ELIMINACIÓ, DEL SOMNI I SOMATOMORFS