PDI: CARACTERITZACIÓ MORFOLÒGICA, BIOQUÍMICA I GENÈTICA DE RECURSOS FITOGENÈTICS