PDI: DIAGNÒSTIC I CONTROL DE MALALTIES PRODUÏDES PER FONGS I BACTERIS