PDI: FONAMENTS DEL PROCÉS DE COMPOSTATGE I VERMICOMPOSTATGE