PDI: ASPECTES FISICOQUÍMICS, BIOQUÍMICS I MICROBIOLÒGICS DEL PROCÉS DE COMPOSTATGE. AVAL. DE LA QUALITAT