PDI: EL DISSENY D'UNA INVESTIGACIÓ AMB PERSPECTIVA DE GÈNERE