PDI: HABILITATS TERAPÈUTIQUES I DE COMUNICACIÓ DEL PSICÒLEG GENERAL SANITARI