PDI: ANÀLISI D'ESTATS FINANCERS, COSTOS I PRESSUPOSTACIÓ