PDI: FARMACOLOGIA BÀSICA EN EL TRACTAMENT DE LES MALALTIES PSIQUIÀTRIQUES I MODELS ANIMALS