PDI: CLÍNICA, DIAGNÒSTIC I RECOMANACIONS TERAPÈUTIQUES EN EL MANEIG DEL PACIENT PSIQUIÀTRIC