PDI: FARMACOLOGIA BÀSICA EN EL TRACTAMENT DE LES MALALTIES NEURODEGENERATIVES I MODELS ANIMALS