PDI: PREPARACIÓ DE PROJECTES I ARTICLES CIENTÍFICS