PDI: INTERVENCIÓ DAVANT LA DELINQÜÈNCIA VIOLENTA I PATRIMONIAL