PDI: TREBALL FI DE MÀSTER. PROJECTES D'INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS