PDI: PRÀCTIQUES EXTERNES. INTERVENCIÓ EN ACTIVITAT FÍSICA I ESPORT EN L'ENVELLIMENT