PDI: APROXIMACIÓ AL CURRÍCULUM DE LA FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL