PDI: METODOLOGIA QUALITATIVA EN CIÈNCIES DE LA SALUT