PDI: TRIBUTACIÓ DE LES SOCIETATS I ALTRES FORMES JURÍDIQUES