PDI: LA TRIBUTACIÓ DE LES RELACIONS INTERNACIONALS